Historia

Anrik mark i stadens utkant

Den mark vi bor på nämns första gången redan på 1200-talet – det är dock först 400 år senare som vi vet mer exakt vad som hände här. Då ägdes området av Rörstrands Porslinfabrik som hade ugnar och lager här. Här hämtades också lera till tegeltillverkning, troligen användes leran också i porslinsfabriken.

Sabbatsberg

1709 köpte  den tyske vinskänken (alltså krögaren) Valentin Sabbath området, för att anlägga ett värdshus med tillhörande karpdammar i de gropar som uppstått när man tagit upp lera. Området namngavs efter honom redan då. Sabbath dog 1720 och egendomen såldes. Flera andra försökte driva värdshusidén vidare men ingen verkar ha fått verksamheten att löna sig efter Sabbath. I mitten av 1800-talet köpte ”stadens församlingars fattighus”. På området har det funnits fattighus, ålderdomshem och sjukhus – samt Sabbatsbergs brunnslasarett. Sabbatsbergsområdet förknippas idag mest med sjukhuset som invigdes 1879. Sjukhuset revs i slutet på 1960-talet och ersattes med dagens byggnader.

Ateljéhuset

Ateljéhuset byggdes 1949 och döptes då till Mikrobiologiska Centrallaboratoriet. Sabbatsbergs sjukhus var byggherre och Stockholms Fastighetskontor ritade byggnaden. Det uppfördes i rött tegel med svart plåttak, och byggdes i fyra våningar med sutterängplan. Fastighetens historiska adress är Dalagatan 9-11, kv Sabbatsberg 16. Fram till för bara några år sedan hyrde Studiefrämjandet huset av Locum fastigheter (Landstingets fastighetsbolag), mer exakt vilken typ av kursverksamhet som bedrevs här vet vi inte.

Sabbatsbergsområdet fick en ny detaljplan fastställd 2005 för att utveckla området med flera bostadsfastigheter (plankonsult Marianne Dufva Arkitektkontor AB). Vårt hus fick kompletterande detaljplan 2009  med adress Eastmansvägen 8A och B, kv Brunnsmästaren 1. Huset är gulmarkerat i Stadsmuséets klassificering, vilket betyder att det har positiv betydelse för stadsbilden.

Eastman Ekonomisk Förening/Pompejus Fastighetsbolag köpte huset av Locum för att bygga om det från kontor till bostäder och förskoleverksamhet. Fastigheten byggs till med två våningsplan och balkonger. Byggherre var Oscar Properties/Eastman Ekonomisk förening, arkitekt Love Arbén/Koncept, entreprenör Kungsfiskaren.

Eastman Ekonomisk Förening fusionerades med Brf Ateljéhuset 2010 som nu äger fastigheten. Förskolan fick tillträde till lokalerna januari 2011. Inflyttning i bostäderna påbörjas juni 2011.

För dig som vill läsa mer om Vasastans historia kan vi rekommendera bloggen Boken om Vasastan eller Stockholms stads Stockholmskällan.

Vet du mer om husets historia, eller kanske har gamla bilder på det (exteriör eller interiör) får du gärna maila till föreningen.

 

Vasastan

Bild från Wikipedia

Copyright © 2019 BRF Ateljéhuset • All rights reserved