Vanliga frågor från mäklare

När bildades föreningen?

Föreningen bildades 2008. Fastigheten från 1949 totalrenoverades och byggdes om till bostäder 2010. Med tanke på denna helrenovering är huset att jämföras med nyproduktion. Inga större renoveringar utöver normal underhållsplan finns planerade.

Klassas föreningen som äkta?

Ja.

Antal bostadsrätter?

37 lägenheter.

Hyrs lokal ut?

Ja, lokal hyrs ut till förskola.

Vad ingår i hyran?

Värme, vatten samt kabel-TV och bredband från Telia.

Finns gemensamhetslokaler?

I huset finns källarförråd, barnvagnsrum och cykelrum. Det finns ingen tvättstuga då alla lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare. Det finns ingen gård, men huset ligger i direkt anslutning till Vasaparken.

Finns parkeringsplatser eller garage i föreningen?

Nej.

Har byte skett av stammar och el-stigar?

Ja, i samband med husets ombyggnad till bostadshus 2010.

Finns planer på byggnation av balkonger och/eller terrasser?

Nej, inget utöver balkonger och terrasser som finns idag.

Accepterar föreningen juridisk person som medlem?

Nej.

Tillåts uthyrning i andra hand?

Ja, efter styrelsens samtycke. Tidsbegränsat tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon anledning att vägra samtycke. Andrahandsuthyrning får inte ske till juridisk person eller förmedlingsföretag (av typen Airbnb).

Är det krav på mantalsskrivning i bostaden?

Nej.

Typ av uppvärmning?

Fjärrvärme.

Typ av ventilation?

FTX med plattvärmeväxlare för värmeåtervinning.

Finns förråd tillhörande lägenheterna?

Ja, källarförråd.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?

Ja, 2,5% av prisbasbelopp betalas av säljaren.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

Ja, 1% av prisbasbelopp.

Hur betalas avgiften?

Månadsvis i förskott.

Innehar föreningen fastighet med tomträtt?

Nej.

Görs ekonomiska avskrivningar linjärt?

Ja.

Till vilken adress skickas in/utträdesansökan?

Till föreningens ekonomiska förvaltare: BRF Ateljehuset 2010, Fastnr. 393507, Box 1005,  831 29 Östersund

Kontaktperson för ev frågor?

Föreningens ordförande.

Övrigt?

Se ’En hälsning från valberedningen’

Copyright © 2019 BRF Ateljéhuset • All rights reserved