Valberedningen

Bäste medlem eller eventuellt kommande medlem,

Det är med glädje vi skriver till er, och syftet är att tydligt beskriva vilka förväntningar vi i vår förening har på dig som medlem och granne.

Vårt hus och vår förening är i gott skick. Vi har en trevlig anda och tar beslut i samstämmighet, kort sagt vi mår bra och trivs. Huset fungerar och är så pass nyproducerat att inga stora ingrepp är i antågande. Mycket jobb är gjort i de styrelsesammansättningar som varit i verksamhet sedan bildningen av Ateljehuset; arbete som handlat om garantianspråk, juridik mm.

Dock är det med vår förening som alla andra. Vi behöver en kompetent nitisk styrelse, som kan förvalta vår fastighet på bästa tänkbara sätt och lösa problem som uppstår – ekonomiska och praktiska frågor om fastigheten. Därför vill vi nu, redan i samband med att ni står i begrepp att tillträda föreningen, beskriva arbetet, vår rekryteringsmodell och ert ansvar.

Vi rekryterar nya medlemmar till styrelsen strax innan ordinarie föreningsstämma årligen genom en generell förfrågan. Det sker när någon avser att avträda, eller då man funnit att styrelsen av olika skäl behöver kompletteras. Våra förväntningar på er är att ni som alla andra ställer er till förfogande. Det handlar inte ”om”, det handlar snarare om ”när”. Bostadsrättsförening som boendeform handlar om att ta sitt ansvar. Vi skriver detta tydligt för att poängtera att det inte är något man gör om man är sysslolös eller är road. Det ingår i det ansvar man har och som påminner om andra saker man gör som kräver engagemang; att ha villa, att äga en bil, att skaffa husdjur eller hur man nu ska tydliggöra det.

Det är tre huvudkriterier som avgör vem eller vilka som tillsätts till styrelsen:
kompetensprofil, förmåga att samarbeta och tillgänglighet.

I arbetet med att rekrytera nya kandidater till styrelsen har vi märkt att många känner stor osäkerhet när det gäller vilken kompetens man har som kan tillföra något. ”Jag kan inte något som ni behöver, jag kan inte ekonomi, jag är så dålig på styrelseprocedurer” osv. Vi ber er att inte tänka så, vi måste helt enkelt ta hand om vårt hus.

Vi försöker tänka ”Hired for attitude, trained for skills”. Så därför ber vi er tänka lika och att beskriva era kunskaper brett och med det låta oss avgöra var och hur ni skulle kunna passa in. Vi har också tillgång till kurser, coachning och tillämpar lärlingsmodeller när så behövs, så inställning och villighet är det som avgör.

Merparten av föreningens medlemmar är ju fn inte i styrelsen. När ni inte är det, vill vi också kraftfullt uppmana er att närvara vid föreningens olika möten som ni kallas till. Antingen genom att själva delta fysiskt eller via ombud. Det är mycket tråkigt att se att detta inte är självklart. Våra möten är trevliga, informella och viktiga, och er närvaro visar att ni på riktigt uppskattar vad den befintliga styrelsen gör för dig och din familj. I de fall ni under inga omständigheter kan närvara förväntar vi oss att ni kontaktar styrelsen och meddelar detta personligen, och att en fullmakt framställts som kommer att lämnas till ordföranden och att ni medverkar vid nästa tillfälle.

Vi har sedan starten en lösning på en del praktiska sysslor som vi enkelt kallar ”plangrupper”. Det är en modell som gör att varje medlem på ett visst plan samarbetar och löser praktiska frågor innan de behöver hamna på styrelsens bord. Kontakta dina grannar när ni flyttat in och fråga dem om hur just din plangrupp fungerar.

Vi hoppas att ni väljer att läsa dessa rader med viljan att förstå vad vi menar, och att du och din familj känner dig mycket varmt välkommen. Bostadsrätt är en mycket bra boendeform, men den kräver ett rimligt engagemang och därför tycker vi att klarspråk är det bästa språket, detta för att undvika framtida gnissel.
Så återigen, varmt välkommen, det ska bli spännande att lära känna er och samarbeta med er.

Hälsningar

Valberedningen

Copyright © 2019 BRF Ateljéhuset • All rights reserved